Wititj (olive python), wukutj (goanna) and goya (fish) by Philip GudthaykudthaySold

Wititj (olive python), wukutj (goanna) and goya (fish)

Philip Gudthaykudthay has painted his dhuwa totems. The wititj (olive python) surrounds four wukuti (goanna) whilst a goya (fish) swims beneath them.